مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم آماری | سال:1390 | دوره:5 | شماره:1 | صفحه شروع:41 | صفحه پایان:60

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

98

دانلود:

64

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد بیزی و اعتبارسنجی متقابل پهنای باند برآوردگر هسته ای تابع چگالی برای داده های در طول - اریب

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 60

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID