مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری) | سال:1387 | دوره:41 | شماره:48 | صفحه شروع:175 | صفحه پایان:202

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

65

دانلود:

23

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش کتابخانه مرکزی دانشگاه امام صادق در تامین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه

صفحات

 صفحه شروع 175 | صفحه پایان 202

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID