video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

684

دانلود:

185

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آسیب شنوایی بر مهارت ریاضیات دانش آموزان کم شنوای دبستانی

صفحات

 صفحه شروع 20 | صفحه پایان 25

چکیده

 زمینه و هدف: آسیب شنوایی, رشد بهنجار بسیاری از توانمندی های تحصیلی را تحت الشعاع قرار می دهد و پیشرفت آن را با کندی رشد مواجه می سازد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آسیب شنوایی بر مهارت ریاضیات دانش آموزان کم شنوا در مقایسه با دانش آموزان شنوا در پایه چهارم ابتدایی بود.روش بررسی: پژوهش از نوع مقطعی و ابزار آزمون سوالات ریاضی استاندارد شده بین المللی سال 2007, در نظر گرفته شد که روی 35 دانش آموز کم شنوای پایه چهارم ابتدایی با محدوده کاهش شنوایی متوسط رو به شدید تا عمیق از مدارس استثنایی شهرستان های ورامین, پاکدشت و شهرری و همچنین 35 دانش آموز شنوای همتا که به روش تصادفی ساده از مدارس هم جوار با مدارس استثنایی انتخاب شده بودند اجرا شد.یافته ها: در تحلیل یافته ها, دانش آموزان کم شنوا در بعدشناختی در سه حیطه دانستن, به کارگیری و استدلال در مقایسه با دانش آموزان شنوا عملکرد ضعیف تری نشان دادند و تفاوت معنی داری مشاهده شد (p<0.05), و بین مهارت ریاضی دانش آموزان در شهرستان های تحت آزمون در هر دو گروه شنوا و کم شنوا اختلاف معنی داری نشد.نتیجه گیری: آسیب شنوایی, پیشرفت حوزه تحصیل از جمله یادگیری ریاضیات را تحت تاثیر قرار می دهد. ارائه روش های متنوع تدریس در جهت پیشرفت تفکر استنتاجی و ساختارهای شناختی ریاضیات و همچنین توسعه درک مفاهیم در حوزه ریاضیات در خدمات توانبخشی دانش آموزان کم شنوا شایان اهمیت است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کاکوجویباری، علی اصغر، فرج الهی، مهران، شریفی، اعظم، و جارچیان، فاطمه. (1391). تاثیر آسیب شنوایی بر مهارت ریاضیات دانش آموزان کم شنوای دبستانی. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research، 21(2 (پیاپی 38))، 20-25. SID. https://sid.ir/paper/476309/fa

  Vancouver: کپی

  کاکوجویباری علی اصغر، فرج الهی مهران، شریفی اعظم، جارچیان فاطمه. تاثیر آسیب شنوایی بر مهارت ریاضیات دانش آموزان کم شنوای دبستانی. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research[Internet]. 1391؛21(2 (پیاپی 38)):20-25. Available from: https://sid.ir/paper/476309/fa

  IEEE: کپی

  علی اصغر کاکوجویباری، مهران فرج الهی، اعظم شریفی، و فاطمه جارچیان، “تاثیر آسیب شنوایی بر مهارت ریاضیات دانش آموزان کم شنوای دبستانی،” (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research، vol. 21، no. 2 (پیاپی 38)، pp. 20–25، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/476309/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی