video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

116

دانلود:

45

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش سرمایه اجتماعی دانشگاهی در تسهیل آموزش بالینی در پرستاری (نامه به سردبیر)

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 123

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در مطالعات مشخص شده است که همبستگی اعضا و بهره وری متکی به انسان ها از طریق افزایش احترام، همکاری و اعتماد از ویژگی سازمان های موفق می باشد و بسیاری از نظریه پردازان این رفتارهای سازنده را سرمایه اجتماعی نامیده اند. سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش برای اعتماد و سود متقابل اشاره دارد. در مورد تحلیل سرمایه اجتماعی، چالش و عقاید مختلفی وجود دارد و در تجارت، سیاست و آموزش به شیوه ها و با واژه های متفاوتی مطرح شده است، اما سرمایه اجتماعی دانشگاهی اولین بار توسط Coleman و از ابتدای دهه 1990 میلادی به بعد، گسترش یافت.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی