مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

87

دانلود:

26

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل بیزی مدل های خطی پویای تعمیم یافته در ساختارهای گسسته غیرمزدوج

صفحات

 صفحه شروع 127 | صفحه پایان 148

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی