مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

129

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه فرمولاسیون جدید میدان سرعت با در نظر گرفتن مولفه محوری سرعت به منظور بهینه سازی فشار اکستروژن مستقیم

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 22

چکیده

 اکستروژن یکی از مهم ترین فرایندهای شکل دهی حجمی است. به منظور طراحی صحیح قالب اکستروژن و تولید موفقیت آمیز مقاطع, نیاز به تحلیل دقیق فرایند است. میدان سرعت پیشنهادی اساسی ترین نکته در تحلیل و ارائه فرمولاسیون حد بالا برای اکستروژن مستقیم پروفیل های مختلف, اعم از مدور و غیر مدور است. در این مقاله, فرمولاسیون جدیدی برای میدان سرعت با تغییرات مولفه سرعت محوری ارائه شده است. میدان سرعت کلی برحسب پارامترهای متغیر تعریف شده است, به طوری که در ابتدا و انتهای منطقه تغییر شکل, سطح انفصال سرعت شکل سه بعدی داشته و می تواند حالت مقعر, تخت و یا محدب داشته باشد. با بهینه سازی میدان سرعت نسبت به پارامترهای تعریف کننده سطوح و با استفاده از روش حد بالا, توان لازم در فرایند اکستروژن قابل بهینه سازی است. در این پژوهش به منظور تعریف میدان تغییر شکل پارامتریک و وابسته به پارامترهای ورودی, از منحنی تابع B_Spline استفاده شد که نسبت به منحنی های قبلی ارائه شده, فشار بهینه تری را نتیجه می دهد. در حل تئوری به منظور بررسی تغییر شکل و تعیین الگوی جریان مواد در طول قالب اکستروژن از روش الگوی تغییر شکل استفاده شده است. همچنین تاثیر پارامترهای مختلف موثر بر فرایند از جمله طول قالب و درصد کاهش سطح و ضریب اصطکاک بررسی شد. در نهایت نتایج تئوری به دست آمده از فرمولاسیون جدید با نتایج تحقیقات تحلیلی و تجربی پیشین مقایسه شده و بهبود قابل توجهی مشاهده شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی