مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: صنایع الکترونیک | سال:1391 | دوره:3 | شماره:1 | صفحه شروع:0 | صفحه پایان:0

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

135

دانلود:

37

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیشنهاد الگوریتم تصمیم گیری بهینه شناسایی ادوات زرهی در شبکه های بدون مراقبت زمینی با کاربرد مرزبانی

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 در سال های اخیر شبکه های بدون مراقبت در زمینه های گوناگون نظامی و صنعتی کاربردهای بسیار زیادی پیدا کرده اند. یکی از حساس ترین این کاربردها, استفاده از این شبکه ها به منظور پایش مرز ها و مناطق حساس عملیاتی است. قدرت تشخیص و تفکیک نوع آمد و شد در این مناطق از اساسی ترین نیازهای این نوع کاربری می باشد. هدف از این مقاله, معرفی, پیاده سازی و مقایسه مهم ترین الگوریتم های شناسایی اهداف است که علاوه بر پاسخ قابل قبول, در کاربردهای عملی نیز قابل اجرا باشند. همچنین پس از مقایسه و تحلیل نتایج, روشی برای تلفیق نتایج الگوریتم های مختلف برای رسیدن به پاسخی دقیق تر از پاسخ هر یک از آن ها ارائه شده است. روش های معمول تلفیق داده ها بر مبنای رای گیری بین الگوریتم های مختلف قرار دارند. در این روش ها ارزش تمامی الگوریتم ها یکسان در نظر گرفته می شود. نشان داده خواهد شد که در روش پیشنهاد شده تلفیق, دقت پاسخ نهایی نسبت به بهترین الگوریتم به میزان تقریبی 22% و نسبت به روش تلفیق عادی به میزان 11% بهبود پیدا می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID