مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تدبیر
سال:1381 | دوره:13 | شماره:129
صفحه شروع:28 | صفحه پایان:33

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

253

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوی نوین انتقال دانش

صفحات

 صفحه شروع 28 | صفحه پایان 33

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.