مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research) | سال:1387 | دوره:6 | شماره:3 (مسلسل 23) | صفحه شروع:177 | صفحه پایان:181

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

272

دانلود:

44

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شیوع سندروم درد پاتلوفمورال در ورزشکاران خانم ایرانی درمانگاه های شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 177 | صفحه پایان 181

چکیده

 سابقه وهدف: سندروم درد پاتلوفمورال شایع ترین بیماری ناشی از استفاده بیش از حد در ورزشکاران و یکی از علل شایع درد قدام زانو در ورزشکارانی است که به کلینیک های پزشکی ورزشی مراجعه م یکنند و در ورزشکاران خانم جوان شایع تر است. علایم شامل درد اطراف یا پشت استخوان کشکک است که با بالا و پایین رفتن از پله, چمباتمه زدن و نشستن طولانی افزایش می یابد. هدف مطالعه بررسی شیوع سندروم درد پاتلوفمورال در ورزشکاران خانم پنج رشته ورزشی بود.مواد و رو شها: بر اساس یک مطالعه مقطعی توصیفی 418 ورزشکار خانم در گروه سنی 15 تا 35 سال به طور تصادفی در رشته های فوتبال و والیبال و دومیدانی و شمشیر بازی و کوهنوردی در ورزشگاه های شهر تهران معاینه شدند. تعداد فوتبالیس تها 190 نفر, تعداد والیبالیس تها 103 نفر, دونده ها 42 نفر, شمشیر بازان 45 نفر و کوهنوردان 38 نفر بودند و از بین آنها افرادی که دارای درد قدام زانو به علت سندروم پاتلوفمورال بودند توسط معاینه مشخص کردیم.یافته ها: از میان 190 فوتبالیست, 26 ورزشکار دارای سندروم درد پاتلوفمورال بودند (13.68%) و از بین 103 والیبالیست, 21 نفر دارای سندروم درد پاتلوفمورال بودند (20.38%) و تعداد افراد دارای سندروم درد پاتلوفمورال در رشته های دومیدانی و شمشیر بازی وکوهنوردی به ترتیب: 7 نفر (16.6%), نفر (13.33%), 10 نفر (26.31%).نتیجه گیری: از 418 ورزشکار مورد معاینه, 70 نفر سندروم درد پاتلوفمورال داشتند که از این میان کوهنوردها شایعترین گروه بودند و بعد والیبالیست ها, سپس دونده ها که در گروه سوم جای داشتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID