مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) | سال:1389 | دوره:16 | شماره:3 (ضمیمه مجله شماره 62) | صفحه شروع:0 | صفحه پایان:0

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

170

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

غفلت های رایج در درمان دارویی در روانپزشکی

نویسنده

صدر سیدسعید

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 درمان اختلالات روانی مشتمل بر دارویی و غیردارویی است که جایگاه ویژه ای در کار بالینی دارند. هر دو روش باعث کنترل علایم و تطابق شخص با شرایط موجود می گردد و هیچ کدام مدعی برگشت ناپذیری بیماری ها در حین یا خاتمه درمان نیستند. چرا که ماهیت اغلب بیماری ها در طب، عودکنندگی آنان بوده که بیماریهای روانی نیز چنان هستند.در این مقاله به برخی غفلت های رایج در کاربرد درمان های دارویی می پردازیم. قطعا تا قبل از پیدایش داروها کمک به بیماران محدود به دخالت های بسیار اندکی بود که ثمر بخشی آنها در اکثر موارد سوال برانگیز بود. به خوبی می دانیم هیچ بیماری بی نیاز از دارو نیست، هرچند سود یکسانی حاصل نمی گردد و همه درمان نمی شوند. قاعده ای که در پزشکی حاکم بوده و در اغلب بیماریها کارآرایی درمان صددرصد نمی باشد.در کار حرفه ای دانش نحوه تجویز داروها و در نظر گرفتن فاکتورهای کاربردی اهمیت ویژه ای دارد که موضوع این مقاله نمی باشد ولی توجه به برخی نکات در شروع و ادامه درمان دارویی که اغلب نادیده گرفته می شود باعث بهبودی بیشتر، جلوگیری از عودهای ناخواسته، پیشرفت مناسب در روند درمان، همکاری گسترده تر بیمار و زمان مشخص و محدودتر دوره درمان می گردد.در این مقاله به دسته ای از آنان اشاره خواهیم کرد که برخی عبارتند از: 1- عدم توجه به شکایت اصلی بیمار، 2- سابقه قبلی پاسخ به دارو، 3- داروهای قبلی مصرفی بیمار، 4- بیماریهای روانی خانواده، 5- تغییرات دارویی پزشکان متخصص در رشته های دیگر، 6- تغییرات زود یا دیر هنگام نسخه دارویی، 7- دوز ناکافی و نامناسب، 8- دوز بیش از حد مورد نیاز، 9- عدم توجه به پلی فارماسی، 10- ایجاد بی اعتمادی به پزشکان معالج قبلی، 11- عدم پرسش در مورد نحوه مصرف دارو طبق توصیه پزشک، 12- نادیده گرفتن عوارض دارویی، 13- عدم توجه به ویژگی های شخصیتی بیمار در ارایه علایم، 14- اهمیت ندادن به تغییرات شکل و کارخانه تولیدی، 15- ملاحظه نکردن دخالتهای درمانی ناسازگار توسط پزشک معالج، و موارد دیگر که در مقاله اصلی به تفصیل بیان شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID