مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: گلجام
سال:1390 | دوره:- | شماره:18
صفحه شروع:5 | صفحه پایان:8

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

151

دانلود:

160

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خدمات متقابل انجمن علمی فرش ایران و موزه های فرش

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 8

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی