مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ژئوپلیتیک | سال:1392 | دوره:9 | شماره:2 (پیاپی 30) | صفحه شروع:82 | صفحه پایان:107

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

277

دانلود:

174

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ژئوپلیتیک انرژی: اتحادیه اروپا و امنیت انرژی

نویسنده

امینیان بهادر

صفحات

 صفحه شروع 82 | صفحه پایان 107

چکیده

 تغییری جدی در بازیگران, منابع و شیوه های کنترل در عرصه سیاست بین الملل در حال رخ دادن است. برای اتحادیه اروپا, محدودیت منابع انرژی و همچنین مشکلات دستیابی مطمئن و ارزان به منابع انرژی بویژه پس از روشن شدن این واقعیت که این ابزار می تواند به عنوان ابزار سیاسی به کار گرفته شود, باعث شده تا منابع انرژی و خطوط انتقال آن ها به عامل بسیار مهم و حیاتی در عرصه سیاست بین الملل و امنیت بین الملل تبدیل گردد. تحولات اخیر در کشورهای صادر کننده نفت و گاز اهمیت این مساله را افزایش داده است. هدف این پژوهش بررسی تعامل این عامل مهم ژئوپلیتیکی با سیاست بین الملل, راهکارهای اروپا برای کاهش آسیب پذیری در عرصه انرژی و وابستگی ضد امنیتی و ایجاد امنیت نسبی می باشد. برای نیل به این هدف با بهره گیری از روش های تحلیلی و تکنیک های آینده پژوهی به دنبال نشان دادن آینده ابعاد آسیب پذیری های اروپا در مساله وابستگی شدید در مساله انرژی و مشکلات آنها در دهه های فرارو هستیم و از این طریق به این نتیجه گیری می رسیم که فرصت هایی که ایران می تواند برای اتحادیه اروپا ایجاد کند بسیار حائز اهمیت و غیرقابل چشم پوشی است. این مساله می تواند پیامدهای ژئوپلیتیکی و سیاسی گسترده ای در سال های پیش رو داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID