مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات تفسیری | سال:1390 | دوره:2 | شماره:7 | صفحه شروع:127 | صفحه پایان:152

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,008

دانلود:

234

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حکومت و حقوق متقابل مردم و زمامداران در نهج البلاغه

صفحات

 صفحه شروع 127 | صفحه پایان 152

چکیده

 امام علی (ع) در خطبه ها و نامه های خود به کارگزاران که بخشی از آن در نهج البلاغه بازآمده است, ضمن تشریح وظایف و حقوق مردم و حاکمان, همواره آنها را به رعایت حقوق متقابل سفارش نموده است.حضرت هدف از حکومت را دستیابی به قرب الهی می داند. ازاین رو از زمامداران خویش می خواهد تا حقوق سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, و فرهنگی شهروندان مسلمان و غیر مسلمان و موافق و مخالف را پاس دارند و از سوی دیگر از مردم می خواهد تا با وفاداری خود نسبت به تعهد و بیعتی که با آن حضرت بسته اند, حکومت علوی را جهت رسیدن به اهداف خویش یاری نمایند. لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID