مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

149

دانلود:

51

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقد و ارزیابی محتوای کتاب درسی تاریخ شناسی دوره پیش دانشگاهی با تاکید بر برنامه درسی

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 114

چکیده

 محتوای کتاب درسی تازه منتشر شده تاریخ شناسی دوره پیش دانشگاهی, موضوعاتی هم چون ادبیات, هنر, و انسان را دست مایه طرح بسیاری از مباحث اساسی قرار داده است و ارتباط تاریخ با این علوم را به منزله جایگاهی مهم و حساس در آگاهی از حقایق و برخورداری از نگرشی نو برای مخاطبان اصلی خود قلمداد کرده است. از آن جا که دانش آموزان در زندگی واقعی با تمامی موضوعات به شکل یک پارچه مواجه می شوند, رویکرد تلفیقی در این کتاب می تواند درهای نوینی را از منظر تاریخ و تاریخ نگاری پیش روی آنان بگشاید تا آنان نیز هویت خود را با الهام از ارزش های اصیل بازخوانند و بازسازند. لذا محتوای این کتاب پس از تدوین و قبل از ورود به عرصه های آموزش از دیدگاه صاحب نظران و دبیران مجرب درس تاریخ بررسی شد و یافته های حاصل از آن بسترهای تازه ای را برای بازنگری, تغییر, و قرارگیری در فرایند یاددهی - یادگیری فراهم ساخت. گفتنی است این کتاب در مقایسه با سایر کتاب های همانند خود با رویکرد نوینی تدوین شده است و تناسب محتوای آن با مولفه های مندرج در راهنمای برنامه درسی مربوط و نیز نارسایی های احتمالی و نقاط قوت مورد سوال بوده است. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات مورد نظر از پرسش نامه بازپاسخ (با رویکرد کیفی) و مصاحبه نیمه ساختاری استفاده شده است که با استناد به یافته های پژوهش می توان گفت منابع گوناگون اطلاعاتی در برخی از مولفه ها, نظر انتقادی و اصلاحی داشته اند و در خصوص برخی دیگر از منظر تایید سخن گفته اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی