مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

99

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل عقلانی وحی با تاکید بر آرا ملاصدرا

نویسندگان

برقعی زهره

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 فیلسوفان اسلامی برای تبیین امکان عقلی وحی و ارتباط انسان با عالم ملکوت, فرضیه تحلیل عقلی وحی را ارائه کرده اند. در این تحلیل وحی نبوی دریافتی ممتاز و منحصر بفرد دانسته شده که با ابزارهای متعارف قابل شناخت نیست. در تبیین عقلی وحی, نخست روح قدسی پیامبر به عالم عقل صعود و بعد از ادراک معانی و حقایق امور, وحی را دریافت میکند؛ سپس در مقام نزول (ابلاغ) آن معانی در مرتبه خیال تجسم یافته و سرانجام مدرکات عقلی پیامبر در مرتبه حس بشکل الفاظ و اصوات در گوش و احساس و بر زبان وی جاری میشود.ادراک حقایق وجودی, حضوری و فردی است, از اینرو, شک و تردید در آن راه ندارد و دیگران را نیز به آن راهی نیست. بیشتر فیلسوفان اسلامی بر این باورند که مقام نبوت و گرفتن وحی نیز از این سنخ است, یعنی نه اکتسابی بلکه اعطایی است هرچند ممکن است بعضی مقدمات آن اکتسابی باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.