مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) | سال:1391 | دوره:12 | شماره:4 | صفحه شروع:677 | صفحه پایان:690

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

150

دانلود:

131

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر پوشش دهی غیر حرارتی سیلیکا بر روی خواص مغناطیسی و ساختاری نانوذرات Fe3O4

صفحات

 صفحه شروع 677 | صفحه پایان 690

چکیده

 در این پژوهش نانوذرات هسته-پوسته اکسید آهن-سیلیکان (Fe3O4/SiO2) با روش دومرحله ای ساخته شدند. ابتدا نانوذرات Fe3O4 با روش هم رسوبی یون های آهن (Fe+2 و Fe+3) در محیط قلیایی و بدون استفاده از سورفکتانت ساخته شد و سپس پوسته سیلیکان با روشی غیر حرارتی و بدون استفاده از اتصال دهنده ها روی نانوذرات Fe3O4 نشانده شد. سهولت این روش قابل توجه است. بررسی الگوهای پراش اشعه ایکس پودرهای حاصل نشان می دهد که ساختار اسپینل معکوس Fe3O4 تشکیل شده و سیلیکان به صورت آمورف ساخته شده است. طیف سنجی تبدیل فوریه امواج مادون قرمز نیز تشکیل این ساختارها را تایید می کند. نبود پیک های اضافی در پراش اشعه ایکس نشان دهنده تشکیل فاز خالص Fe3O4 است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی تراگسیلی نشان می دهد ساختار هسته-پوسته تشکیل شده و میانگین اندازه ذرات 20 نانومتر است. آنالیز مغناطیس سنجی نشان می دهد مقدار مغناطش اشباع نانوذرات Fe3O4 بعد از پوشش دهی با سیلیکان کاهش یافته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID