مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز | سال:1389 | دوره:32 | شماره:5 | صفحه شروع:75 | صفحه پایان:79

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

169

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کم شنوایی حسی - عصبی تاخیری در کودکان باسابقه هیپر بیلیروبینمی شدید

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 79

چکیده

 زمینه و اهداف: هیپربیلیروبینمی شدید دوره نوزادی یکی ازعوامل خطرزای مهم برای ابتلا به کم شنوایی می باشد. در این مطالعه شنوایی کودکان که دارای سابقه هیپربیلیروبینمی شدید بوده اند را بررسی می نماییم.روش بررسی: در این مطالعه شیوع و شدت کاهش شنوایی در یک گروه از کودکانی که سابقه هیپربیلیروبینمی شدید نوزادی داشتند را بررسی نمودیم و نتایج را با گروه همسانی از کودکان که سابقه هیپربیلیروبینمی شدید نوزادی نداشتند. مقایسه کردیم. شدت کاهش شنوایی با ABR (Auditory Brain Stem Respouse) مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: در این مطالعه 102 کودک (24.5±8.9 58.44 M/R ماه سن) با سابقه هیپربیلیروبینمی (33.3±5.02mg/dl). گروه شاهد شامل 100 کودک سالم بودند. (MR 61.39 23.6±8.6) ABR غیرطبیعی در 23 کودک در گروه هیپربیلیروبینمی یافت شد که موارد ضعیف, متوسط و شدید کاهش شنوای به ترتیب در 7 مورد (6.9%) و 8 مورد (7.8%) و 8 مورد (7.8%) یافت شد. هیچ یک از افراد گروه کنترل ABR غیرطبیعی ندارند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه, شنوایی سنجی در مورد کودکانی که سابقه هیپربیلیروبینمی نوزادی دارند توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID