مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

104

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زبان قرآن از منظر کارکردشناختی

نویسندگان

سعیدی روشن محمدباقر

صفحات

 صفحه شروع 163 | صفحه پایان 190

چکیده

 در این مقاله پس از تعریف زبان دین, زمینه های طرح آن و تعریف زبان قرآن, نقش و کارکرد زبان از دو منظر تاثیرگذاری و معرفت بخشی (جنبه ارتباط و حکایت مفاهیم دینی از واقعیات عینی) بررسی می شود, ازاین رو محور اصلی مقاله تحلیل نقش دوگانه معرفت بخشی و انگیزه بخشی زبان قرآن و دلایل توجیهی آن است, از این رو نخست اشاره می شود که غایت دین, هدایت انسان است, اما این هدف بدون ربط با واقعیت تحقق نمی یابد. در ادامه محتوای دین در دو سنخ گزاره ها و آموزه ها معرفی می شود. آنگاه مساله ارتباط دین و اخلاق و عدم تساوی آنها بیان می شود. سپس با تبیین دو خصوصیت توام واقع گرایی و تحول آفرینی گزاره ها و آموزه های قرآن, چگونگی ارتباط با واقعیت در هریک از این دو سنخ جمله ها, توجیه و برای آنها استدلال آورده می شود. لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی