مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات تفسیری
سال:1390 | دوره:2 | شماره:8
صفحه شروع:85 | صفحه پایان:100

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

682

دانلود:

306

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

چیستی تفسیر موضوعی و تفاوت آن با تفسیر قرآن به قرآن

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 100

چکیده

 یکی از روش های تفسیر قرآن که در دهه های اخیر مورد توجه بیشتری نسبت به گذشته قرار گرفته است, تفسیر موضوعی است.در این روش تفسیری موضوع می تواند بر اساس یکی از موضوعات: درون قرآنی, فراطبیعی و یا مرتبط با زندگی فردی و اجتماعی بشر انتخاب گردد.تفاوت تفسیر موضوعی با تفسیر قرآن به قرآن در این است که مفسر در تفسیر قرآن به قرآن به دنبال تبیین و بازشناسی معنا و مفهوم واژه یا مدلول آیات است اما هدف تفسیر موضوعی دستیابی به پیام قرآن, بیان نکته ای از مفاد قرآن و یا استخراج نظریه و دیدگاه قرآن پیرامون موضوع موردنظر است. لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی