مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بحوث فی اللغه العربیه و آدابها | سال:1433 | دوره:- | شماره:6 | صفحه شروع:87 | صفحه پایان:101

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,377

دانلود:

56

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان عربی: دراسة فی الشعر العربی المعاصر لخوزستان (عنوان فارسی: بررسی شعر عربی در خوزستان)

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 101

کلیدواژه

التجدید (کلیدواژه فارسی: خوزستان 
نوگرایی) 

چکیده

 چکیده عربی:واصل الشعر العربی فی خوزستان ازدهاره المتتالی للعصور المنصرمة, و علی الرغم من محافظته لتراث الشعر الموروث, إلا أنه شهد فی هذا العصر بعض التطورات والتجدیدات اللافتة فی الفنون والأغراض الشعریة و فی الأسلوب والمنهج. و تأثر فی کل هذه الأمور بالشعر العربی الحدیث, فجاری شعراؤه رواد الشعر العربی کسامی البارودی و أحمد شوقی و ..., و جاءوا بقصائد و مقطوعات تتسم أغلبها بمواصفات المدارس الأدبیة الحدیثة کالکلاسیکیة, والرومانسیة, والرمزیة, والواقعیة.و قد أخذت تظهر تباشیر هذا التحول عند شعراء شباب, من أبرزهم: عبدالعزیز حمادی, و فؤاد عاشوری, و حسین طرفی, الذین نوعوا فی أغراضهم, و ابتکروا المعانی, و واءموا بین اتجاهین: الأول. الأخذ من التراث, والثانی. الالتفات إلی ثقافة العصر, کما ازدادوا اقترابا من الجماهیر.   چکیده فارسی:شعر عربی خوزستان در عصر معاصر پیشرفت و شکوفایی دوره های گذشته را ادامه داده است, ولی با وجود پیروی از شعر قدیم, برخی تغییرات و نوآوری ها در قالب ها و اغراض شعری و نیز در سبک و روش را نیز داشته است. این شعر در تمام موارد ذکر شده از شعر عربی معاصر تاثیر پذیرفته, و شاعران آن به بزرگان عرب زبان مانند: محمود سامی البارودی و احمد شوقی ... تاسی جسته اند. چکامه های آنان نیز اغلب با ویژگی های مکتب های ادبی معاصر همچون: نئو کلاسیک, رمانتیسم, سمبولیسم و رئالیسم همخوانی دارد.مظاهر این تحول و نوگرایی را می توان نزد شاعران جوانی چون: عبدالعزیز حمادی, فواد عاشوری, حسین طرفی یافت, شاعرانی که تنوع در اغراض و ابتکار در معانی را سرلوحه کار خود قرار داده, توانسته اند با بهره گرفتن از دو میراث فرهنگی قدیم و جدید, شعر خود را بیش از پیش غنی و پربار سازند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID