مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت بازرگانی
سال:1389 | دوره:2 | شماره:5
صفحه شروع:79 | صفحه پایان:98

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

100

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان خانگی لامپ کم مصرف شهر رشت)

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 98

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.