مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز | سال:1383 | دوره:38 | شماره:61 | صفحه شروع:76 | صفحه پایان:80

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

342

دانلود:

95

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تومور نادر فیبروهیستیوسیتوم سینوس های اطراف بینی و نقش آندوسکوپی ترانس نازال در درمان آن

صفحات

 صفحه شروع 76 | صفحه پایان 80

چکیده

فیبروهیستیوسیتوم خوش خیم از توده های بسیار نادر ناحیه بینی و سینوس های اطراف آن به شمار می رود. شایع ترین محل تومور در سر و گردن, حفره بینی و سینوس های پارانازل و علامت اصلی آن در این نواحی گرفتگی و وجود توده در بینی است. در بیمار مورد نظر که با علایم گرفتگی و ترشح بینی مراجعه کرده و علی رغم تجویز آنتی بیوتیک نیز درمان نشده بود, توده حجیمی در سینوس ماگزیلری چپ و حفره بینی همان طرف در سی تی اسکن کشف شد, سپس رزکسیون توده به طور کامل از طریق آندوسکوپ با اپروچ ترانس نازال انجام گرفت. تمامی علایم پس از عمل جراحی از بین رفت. در بررسی آسیب شناختی توده, فیبروهیستیوسیتوم خوش خیم گزارش شد. در تشخیص افتراقی این تومور, توده و پولیپ های بینی و سینوس ها را می توان ذکر کرد. به نظر می رسد با توجه به قابل مشاهده بودن تومور حین جراحی و مجاورت این ناحیه از جمله مجاورت با لامینا پاپیراسه و چشم, جراحی آندوسکوپیک با اپروچ ترانس نازال روش مناسبی جهت بیرون آوردن کامل این تومورها باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID