مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,125

دانلود:

362

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیلی جغرافیایی پیرامون اثرگذاری کالبد مناطق شهری بر ایجاد جرم (نمونه موردی: سکونتگاه های غیررسمی مشهد)

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 75

چکیده

 احساس امنیت یکی از نیازهای روحی انسان و از مهم ترین شاخص های کیفیت فضا است. رویداد جرایم از نظر مکان, زمان و نحوه شکل گیری همیشه تصادفی نیست, بلکه اغلب تا حدی به ساختار و ویژگی های محل جرم بستگی دارد. همانطور که مجازات مجرم و بزهکار یک ضرورت اجتماعی است, پیشگیری از جرم نیز یک الزام بحساب می آید. هدف از انجام این پژوهش بررسی و سنجش نحوه اثرگذاری بافت های نامناسب و فرسوده شهر مشهد بر وقوع جرم می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است, که برای گردآوری اطلاعات از روش های میدانی و اسنادی کمک گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که پهنه های مذکور به لحاظ فراوانی وقوع بسیاری از جرایم به نسبت جمعیت, بالاترین رتبه را در شهر مشهد به خود اختصاص داده اند. مناطق دارای بافت ناکارآمد و حاشیه ای نسبت به کل مشهد, در جرایم سرقت, مواد مخدر و اعتیاد رتبه اول را دارند, که این امر نشان از بالابودن میزان جرم و بزه در این مناطق دارد. جرایمی که در پهنه های مورد مطالعه به وقوع می پیوندد, به لحاظ میزان اهمیت و شدت (میزان مجازات), نسبت به جرایم رخ داده در سایر مناطق شهر در رتبه بالاتری قرار دارند. همچنین با تقسیم ویژگی های اصلی پهنه های اسکان غیر رسمی در مشهد به سه دسته کالبدی, جمعیتی و اجتماعی و با تکیه بر نظریه های ارایه شده درباره انحرافات اجتماعی و رابطه مجرم و مکان, می توان علل بالا بودن میزان جرم در این بافت ها را عوامل کالبدی, جمعیتی و اجتماعی خاص این پهنه های فضایی در شهر مشهد دانست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  حاتمی نژاد، حسین، حاتمی نژاد، حجت، فارابی اصل، نیر، ثابت کوشکی نیان، مجتبی، و فوادی، فاطمه. (1391). تحلیلی جغرافیایی پیرامون اثرگذاری کالبد مناطق شهری بر ایجاد جرم (نمونه موردی: سکونتگاه های غیررسمی مشهد). برنامه ریزی منطقه ای، 2(7)، 65-75. SID. https://sid.ir/paper/470067/fa

  Vancouver: کپی

  حاتمی نژاد حسین، حاتمی نژاد حجت، فارابی اصل نیر، ثابت کوشکی نیان مجتبی، فوادی فاطمه. تحلیلی جغرافیایی پیرامون اثرگذاری کالبد مناطق شهری بر ایجاد جرم (نمونه موردی: سکونتگاه های غیررسمی مشهد). برنامه ریزی منطقه ای[Internet]. 1391؛2(7):65-75. Available from: https://sid.ir/paper/470067/fa

  IEEE: کپی

  حسین حاتمی نژاد، حجت حاتمی نژاد، نیر فارابی اصل، مجتبی ثابت کوشکی نیان، و فاطمه فوادی، “تحلیلی جغرافیایی پیرامون اثرگذاری کالبد مناطق شهری بر ایجاد جرم (نمونه موردی: سکونتگاه های غیررسمی مشهد)،” برنامه ریزی منطقه ای، vol. 2، no. 7، pp. 65–75، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/470067/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی