video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

134

دانلود:

34

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه و تحلیل برنامه های سوم و چهارم توسعه کلان ورزش استان آذربایجان غربی و تحلیل یافته ها با رویکرد متدولوژی مهندسی ارزش

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 95

چکیده

 این پژوهش در چهارچوب طرحی توصیفی- تحلیلی انجام شد که به مقایسه برنامه سوم و چهارم توسعه استان آذربایجان غربی و تحلیل آن با متدولوژی مهندسی ارزش پرداخته است. در این تحقیق 15 شاخص برنامه توسعه, 4 شاخص در بخش عمرانی و 11 شاخص در بخش ورزش قهرمانی با هدف شناسایی ضعف ها و قوت های برنامه و ارائه راه کار بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد استان در شاخص مدال های جهانی با درصد رشدی برابر (760%) بهترین عملکرد را داشته و در شاخص دعوت شده به تیم ملی با درصد رشدی منفی برابر (%-207.73) عملکرد ضعیفی داشته است و در دیگر شاخص ها: مساحت فضاهای سرپوشیده (41.73%), مساحت فضاهای روباز (37.60%), سرانه فضاهای سرپوشیده (41.58%), سرانه فضاهای روباز (37.55%), ورزشکاران سازمان یافته (65.92%), مقام های کشوری (53.14%), تیم های حاضر در لیگ های کشوری (45.69%), رشته های ورزشی فعال (19.9%), کلاس های آموزشی داوری و مربیگری (126.24%), میزبانی کشوری (231.42%), مدال های آسیایی (8.88%), اعزام به قهرمانی کشور (122.73%) درصد رشد را در برنامه چهارم, در مقایسه با برنامه سوم نشان می دهند و در شاخص مدال های بین المللی با رشد (13.03-%) رشدی منفی در برنامه چهارم, در مقایسه با برنامه سوم مشاهده شد. در مجموع, برنامه چهارم, در مقایسه با برنامه سوم رشد داشته, اما با توجه به تحلیلی بر مبنای متدولوژی کارکردگرای مهندسی ارزش دارای نقاط ضعفی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی