مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ادبیات پارسی معاصر | سال:1391 | دوره:2 | شماره:2 | صفحه شروع:105 | صفحه پایان:121

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

547

دانلود:

159

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گروتسک و ادبیات داستانی بررسی مفهوم گروتسک و کاوش مصداق های آن در داستان های کوتاه شهریار مندنی پور

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 121

چکیده

 در این مقاله, یکی از مقولات نظری هنر و ادبیات با نام «گروتسک» (grotesque) از جهاتی بررسی می شود. گروتسک به مثابه نوعی نگاه به دنیا, انسان, و رفتارهای آدمیان از دیرباز در میان آثار ادبی- هنری دنیا نمونه هایی دارد. در قرن های پیشین توجه بسیار اندکی به این مقوله شده است, اما در قرن اخیر نظریه پردازان نام داری چون میخائیل باختین (M.Bakhtin) به طور گسترده ای به آن پرداخته اند. در این مقاله علاوه بر بررسی نگاه منتقدان به مقوله گروتسک, تعاریف و توضیحات نظری پیرامون گروتسک کاویده شده و نیز به دو رویکرد اصلی, که در مورد این مقوله ادبی- هنری مطرح است, نگاهی شده است. این دو رویکرد عبارت اند از: 1. رویکردی که بر جنبه طنز و کارناوالی تاکید دارد؛ 2. رویکردی که جنبه های هراس آمیز آن را می بیند. سپس عناصر, اهداف, و کارکردهای گروتسک, به ویژه بر اساس نگاه فیلیپ تامسون (Ph.Thomson), بررسی شده است. بخش پایانی مقاله بررسی تعدادی از داستان های کوتاه شهریار مندنی پور, نویسنده معاصر, است که خصلت ها یا عناصر گروتسک موجود در داستان های او از چند جنبه بررسی شده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID