مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی | سال:1392 | دوره:6 | شماره:1 | صفحه شروع:21 | صفحه پایان:33

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,049

دانلود:

383

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

موضوع شناسی مرگ

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 33

چکیده

 هر چند برای مرگ در لغت معانی مختلفی ذکر کرده اند, به نظر می رسد مناسب ترین معنا برای آن, رفتن قوه از هر چیز زنده است. در اصطلاح فقها نیز مرگ به معنی جدا شدن روح از بدن به طور دائم است. برای این معنا در آیات و روایات شواهد و قرائنی نیز وجود دارد. برای مرگ انسان در فقه و اخلاق اسلامی احکام متعددی وجود دارد. به همین دلیل شناخت موضوع, حقیقت و ملاک مرگ و زندگی برای فقیه ضروری است. درباره ملاک مرگ و زندگی از منظر فقهی و اخلاقی دو نظریه عمده وجود دارد. برخی معتقدند مرگ آدمی به مردن قلب اوست. برخی دیگر معتقدند انسان با مرگ مغزش می میرد. هر یک از دو نظر برای خود استدلال هایی دارند که لازم است از منظر فقهی و اخلاقی به آن پرداخته شود. پیروان دیدگاه مرگ قلب به ادله ای همچون مرجعیت عرف عام در تشخیص مفاهیم, وجوب حفظ نفس محترم, اصاله الاحتیاط در امر نفوس و استصحاب استدلال کرده اند که در این مقاله این دلایل به نقد کشیده شده است. طرفداران مرگ مغزی نیز به ادله ای همچون تپش قلب قبل از حلول روح به بدن, امکان تعویض قلب و عدم امکان تعویض مغز, مشابهت مرگ و خواب و نشانه های مرگ استدلال کرده اند که از میان آنها دلیل امکان تعویض قلب و عدم امکان تعویض مغز و دلیل نشانه های مرگ پذیرفته شد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID