مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: کهن نامه ادب پارسی | سال:1391 | دوره:3 | شماره:1 (پیاپی 5) | صفحه شروع:33 | صفحه پایان:45

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

265

دانلود:

53

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شرح ابیاتی از دیوان شمس بر اساس مثنوی معنوی

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 45

چکیده

 با ملاحظه و بررسی تطبیقی مثنوی معنوی و دیوان شمس, اندیشه ها و مضامین مشترکی در این دو اثر عظیم ادبی دیده می شود. برخی از این اندیشه های مشترک, در دیوان شمس به اجمال و ابهام و در مثنوی مشروح و با روشنی بیش تر آمده است. از این رو, مقایسه این دو اثر بزرگ و یافتن مطالب و نکات مشترک آن ها می تواند در برطرف کردن ابهام ابیاتی از دیوان شمس نیز موثر افتد. در مقاله حاضر, علاوه بر جست وجوی اندیشه های مشترک در این دو کتاب, سعی شده برای برخی ابیات دیوان شمس, با استشهاد از مثنوی, توضیحات روشنی عرضه شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID