مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

5,800

دانلود:

262

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

متاستاز سرطان پستان به غده تیروئید، معرفی یک مورد و بررسی متون

صفحات

 صفحه شروع 52 | صفحه پایان 56

چکیده

 مقدمه: به نظر می رسد متاستاز به تیروئید از آنچه قبلا تصور می شد شایعتر است به طوری که در اتوپسی هایی که به طور اتفاقی انجام شده است. %125 موارد یعنی بیش از تعداد موارد سرطان های اولیه, متاستاز در تیروئید یافت شده و در اتوپسی هایی که در موارد مرگ در اثر بدخیمی های منتشر اتفاق افتاده, متاستاز به تیروئید در 25% موارد دیده شده است. سرطان پستان شایعترین سرطان در بین بانوان و یکی از سرطان هایی است که به تیروئید مستاز می دهد. در این مطالعه ما بیماری را که به دلیل توده تیروئید مراجعه کرد و در بررسی متاستاز سرطان پستان تشخیص داده شد معرفی کرده و بررسی متون را نیز ارایه می کنیم.مواد و روش ها: تمامی مقالات مربوط به تومورهای متاستاتیک تیروئید از سال 1960 تا 2007 بررسی شدند. از بین این مقالات41  مقاله در مورد متاستاز سرطان پستان به تیروئید مطلب داشتند که ما شیوع و علایم و روش های تشخیصی و چگونگی درمان این ضایعه را در مقالات مشخص کردیم. در این مقاله سعی شده است که ضمن بررسی جامع گزارشات مربوط به متاستاز سرطان پستان در تیروئید نحوه تشخیص و درمان و نیز پیش آگهی بیماری نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.یافته ها: گزارشات مربوطه از سال 1960 تا 2007 میلادی بررسی شدند. در اغلب این مقالات, سرطان پستان جزء شایعترین تومورهایی ذکر شده است که به تیروئید متاستاز می دهد. بیماران مبتلا به متاستاز تیروئید معمولا با پیدایش توده در تیروئید مراجعه می کنند که گاهی متعدد و شبیه به گواتر مولتی ندولر است. شایعترین وسیله ای که برای تشخیص در این بیماران به کار گرفته شده آسپیراسیون با سوزن ظریف بوده است و در اکثر موارد, درمان با عمل جراحی تیروئیدکتومی و گاهی نیز با لوبکتومی انجام گرفته است. شایعترین تومورهای متاستاز دهنده به تیروئید عبارتند از: سرطان کلیه, سرطان ریه و سرطان پستان. زمان بروز متاستاز در این بیماران از 2 ماه پس از شروع بیماری تا 15 سال پس از آن نیز ذکر شده است.نتیجه گیری: اگر شیوع بالای سرطان پستان و شیوع توده های تیروئیدی در زنان را در نظر بگیریم می توانیم حدس بزنیم که برخورد با بیماری که سابقه سرطان پستان دارد و در حال حاضر توده ای در تیروئید نیز پیدا کرده چندان ناشایع نیست چنین توده هایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است عمدتا شامل عمل جراحی تیروئید و شیمی درمانی می باشد. لذا نحوه برخورد صحیح با. روش های تشخیصی مانند آسپیراسیون با سوزن باریک و بیوپسی و روش های درمانی عمدتا شامل عمل جراحی تیروئید و شیمی درمانی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  علوی، نسرین السادات، و اقصایی فرد، زیبا. (1388). متاستاز سرطان پستان به غده تیروئید, معرفی یک مورد و بررسی متون. بیماریهای پستان ایران، 2(1)، 52-56. SID. https://sid.ir/paper/469388/fa

  Vancouver: کپی

  علوی نسرین السادات، اقصایی فرد زیبا. متاستاز سرطان پستان به غده تیروئید, معرفی یک مورد و بررسی متون. بیماریهای پستان ایران[Internet]. 1388؛2(1):52-56. Available from: https://sid.ir/paper/469388/fa

  IEEE: کپی

  نسرین السادات علوی، و زیبا اقصایی فرد، “متاستاز سرطان پستان به غده تیروئید, معرفی یک مورد و بررسی متون،” بیماریهای پستان ایران، vol. 2، no. 1، pp. 52–56، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/469388/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی