video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,632

دانلود:

321

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر عصاره گیاه خار مریم (Milk thistle) در درمان نفروپاتی دیابتی

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 مقدمه: نفروپاتی دیابتی, که می تواند به ESRD تبدیل شود, شایع ترین علت انتظار برای پیوند کلیه در آمریکا محسوب می شود. دو عامل مهم دخیل در نفروپاتی دیابتی شامل اختلالات همودینامیک و اختلالات متابولیک در کلیه ها هستند که از این میان, یکی از مکانیسم های مهم آسیب کلیه ها را تولید و افزایش Reactivie oxidative system (ROS) می دانند. یکی از گیاهان شناخته شده با مصرف دارویی زیاد از سالیان قدیم, گیاه خار مریم (Milk thistle) است که اثرات درمانی آن را به خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی, اثری ترمیمی و اثر ضدالتهابی نسبت می دهند. در این مطالعه, به بررسی اثر Milk thistle [به صورت قرص لیورگل (Livergol)] بر نفروپاتی دیابتی پرداختیم.روش ها: این کارآزمایی بالینی در سال های 1389-1388 در میان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با نفروپاتی دیابتی شناخته شده, که به طور فعال به مرکز تحقیقات غدد اصفهان مراجعه می کردند, انجام شد. بیماران واجد شرایط, که 65 نفر بودند, به صورت تصادفی به دو گروه 35نفره مورد و 30 نفره شاهد تقسیم شدند. بعد از رد موارد منع مصرف احتمالی, به صورت دو سو کور گروه مورد به مدت 3 ماه قرص لیورگل به میزانmg 140 سه بار در روز و گروه شاهد, دارونما به همین میزان دریافت کردند. برای بیماران قبل و بعد از انجام مداخله, میانگین دفع آلبومین تصادفی ادرار به صورت نسبت آلبومین به کراتینین (A/C) اندازه گیری و محاسبه eGFR انجام شد. اطلاعات به دست آمده با آزمون های 2χ, t و Paired-t آنالیز شد.یافته ها: در این مطالعه, در گروه مورد 6 نفر و در گروه شاهد 7 نفر به علل مختلف از سیر مطالعه خارج شدند. در گروه مورد 31 درصد افراد مورد مطالعه مرد و 69 درصد زن و در گروه شاهد 35 درصد افراد مرد و 65 درصد زن بودند, دو گروه از نظر توزیع جنسیتی تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.1). میانگین سنی بیماران در گروه مورد 55.9 و در گروه شاهد 57.7 سال بود, دو گروه از نظر میانگین سنی تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.2). میانگین دفع آلبومین تصادفی ادرار به صورت نسبت آلبومین به کراتینین (A/C) در گروه مورد 106.2 و در گروه شاهد 82.5 بود, دو گروه از این نظر بعد از تجویز دارو و یا دارونما تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.07) ولی در گروه مورد, میانگین دفع آلبومین تصادفی ادرار بعد از تجویز دارو به طور معنی داری بیشتر شده بود (P=0.04). در گروه مورد, میانگین eGFR بعد از تجویز دارو تغییر معنی داری یافت (P=0.001) ولی در گروه شاهد بعد از تجویز دارونما تغییر معنی داری در میانگین eGFR مشاهده نشد (P=0.07).نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه, تجویز عصاره گیاه خار مریم, با وجود خواص دارویی زیادی که دارد, با میزان 140mg سه بار در روز در درمان نفروپاتی دیابتی نه تنها مفید نیست بلکه می تواند عملکرد کلیوی بیماران را از نظر دفع آلبومین تصادفی ادرار بدتر نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضوانیان، حسن، کچویی، علی، و میرزاپور، علی. (1389). بررسی اثر عصاره گیاه خار مریم (Milk thistle) در درمان نفروپاتی دیابتی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 28(124)، 0-0. SID. https://sid.ir/paper/468793/fa

  Vancouver: کپی

  رضوانیان حسن، کچویی علی، میرزاپور علی. بررسی اثر عصاره گیاه خار مریم (Milk thistle) در درمان نفروپاتی دیابتی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان[Internet]. 1389؛28(124):0-0. Available from: https://sid.ir/paper/468793/fa

  IEEE: کپی

  حسن رضوانیان، علی کچویی، و علی میرزاپور، “بررسی اثر عصاره گیاه خار مریم (Milk thistle) در درمان نفروپاتی دیابتی،” مجله دانشکده پزشکی اصفهان، vol. 28، no. 124، pp. 0–0، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/468793/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی