video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

656

دانلود:

139

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شیوع آسیب های ورزشی کاراته در مردان کاراته کای حرفه ای شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 201 | صفحه پایان 207

چکیده

 سابقه و هدف: کاراته از محبوب ترین ورزش های رزمی در کشور محسوب می شود. با توجه به سطح بالای برخورد در این رشته ورزشی توجه به شیوع و توزیع آسیب های آن از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در این تحقیق بر آن شدیم که میزان شیوع آسیب های ورزشی در مردان کاراته کای حرفه ای شهر اصفهان را تعیین کنیم.مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی گذشته نگر 50 نفر از کاراته کاهای حرفه ای (میانگین سن 22.4±4.64 سال) حایز حداقل به یک مقام قهرمانی کشوری در مطالعه شرکت داده شدند. اطلاعات ازطریق یک پرسش نامه محقق ساخته مشتمل بر سوالاتی پیرامون ویژگی های آسیب در طی دو سال گذشته به دست آمد.یافته ها: در مجموع میزان شیوع آسیب در این مطالعه, 4.35 آسیب در هر 1000 ساعت مسابقه و تمرین برآورد شد. از 185 آسیب ثبت شده, به ترتیب اندام تحتانی با 64 مورد (35% ) و سر و صورت با 60 مورد (32٪) شایع ترین محل آسیب را به خود اختصاص دادند.46 ٪  آسیب ها در حین تمرین و 40٪ در زمان مسابقه رخ دادند. از لحاظ شدت, آسیب های خفیف (43٪ ) بیش از سایر آسیب ها گزارش شدند. خطای تکنیکی حریف (26٪ ), اصلیترین مکانیسم آسیب را تشکیل می داد. از نظر نوع آسیب, ضربدیدگی و کوفتگی (25٪ ) بیش از سایر انواع ذکر شد. از لحاظ شایع ترین دوره زمانی وقوع آسیب در مسابقات لیگ, بیشترین آسیب ها در پیش از فصل مسابقه رخ داده بود.نتیجه گیری: با توجه به میزان شیوع گزارش شده به نظر نمی رسد که آسیب های کاراته در قیاس با بسیاری دیگر از رشته های ورزشی شیوع بیشتری داشته باشد. همچنین اکثر آسیب ها در کاراته از شدت خفیف و ملایمی برخوردار هستند و میتوان این اطمینان را به ورزشکاران و والدین داد که این ورزش بر خلاف تصور عمومی مبنی بر خشن و پر برخورد بودن از ایمنی نسبی مناسبی برخوردار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی