مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

339

دانلود:

93

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر پیش تیمار اسمز و فراصوت بر برخی ویژگی های کیفی موز خشک شده به روش هوای داغ

صفحات

 صفحه شروع 263 | صفحه پایان 272

چکیده

 موز یکی از مهم ترین میوه های گرمسیری از منظر اقتصادی و صنعتی می باشد. با این وجود موز میوه ای فسادپذیر بوده و قابل انجماد نمی باشد, لذا مهم ترین روش نگهداری آن خشک کردن است. استفاده از هوای داغ مرسوم ترین روش خشک کردن می باشد. با این وجود خشک کردن توسط هوای داغ انرژی بر بوده و درنتیجه مقرون به صرفه نیست. بنابراین استفاده از پیش تیمارهایی که سبب کاهش آب بافتی و سهولت انتقال جرم هنگام خشک کردن با هوا می شوند, بسیار مفید خواهد بود. استفاده از فرآیند آبگیری اسمزی یا امواج فراصوت به عنوان یک پیش تیمار قبل از خشک کردن, میتواند ضمن افزایش راندمان خشک کردن باعث کاهش هزینه نیز گردد. بنابراین در این تحقیق تاثیر فاکتورهای: نوع محلول اسمزی (گلوکز, ساکارز), مدت زمان غوطه وری در محلول اسمزی (30, 45 و 60 دقیقه), غلظت محلول اسمزی (30 و 50 درصد) و مدت زمان صوت دهی با امواج فراصوت (30, 20, 10 دقیقه) بر میزان از دست دادن آب, جذب مواد جامد, چروکیدگی, ضریب نفوذ رطوبت و رنگ نمونه ها در فرایند تلفیقی اسمزی - هوای داغ مورد بررسی قرار گرفت که بیشترین میزان از دست دادن آب و جذب مواد جامد و همچنین کم ترین میزان چروکیدگی در هنگام استفاده از محلول 50 درصد گلوکز در هر دو پیش تیمار به دست آمد. برخلاف کاربرد امواج فراصوت, استفاده از پیش تیمار آب گیری اسمزی, بر میزان مولفه های رنگی تصاویر نمونه های موز خشک شده موثر بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی