مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

197

دانلود:

93

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میزان مطابقت تشخیصی بیماری هیرشپرونگ به روش فروزن سکشن با نمونه های دایمی حین عمل جراحی تک مرحله ای آن

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 10

چکیده

 زمینه و اهداف: بیماری هیرشپرونگ یکی از بیماری های نسبتا شایع کودکان بوده و در تشخیص افتراقی بسیاری از بیماری های دیگر و حتی حالت های فیزیولوژیک و اختلالات عملکردی قرار می گیرد, بنابراین تشخیص صحیح آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از سوی دیگر, تعیین صحیح سطح بدون عقده عصبی در کولون حیاتی است, چراکه تخمین نادرست منجر به رزکسیون ناکافی یا بیش از حد خواهد گردید. تعیین سطح آگانگلیوز در بیماری هیرشپرونگ از طریق بررسی حین عمل با فروزن سکشن صورت می گیرد. هدف از این مطالعه, بررسی میزان مطابقت تشخیصی بیماری هیرشپرونگ به روش فروزن سکشن با نمونه های دایمی حین عمل جراحی تک مرحله ای آن و جایگزینی کامل آن بجای جراحی های چند مرحله ای هیرشپرونگ می باشد.مواد و روشها: 40 بیمار به روش ترمیم تک مرحله ای عمل شدند. بیوپسی های حین عمل جراحی از انتهایی ترین نقطه مشکوک به نداشتن گانگلیون شروع و تا منطقه ترانزیشنال ادامه یافت. نمونه های دایمی هر بیمار بررسی گردید و با نمونه های فروزن مقایسه شد.یافته ها: میزان مطابقت نتایج ارزیابی فروزن سکشن و نمونه دایمی بطور متوسط 98.17±1.60 درصد بود: 100% در 36 مورد, 83.3% در 2 مورد و 80% در 2 مورد. میزان مطابقت در اولین و آخرین نمونه ها 100% بود. اختلاف گزارش شده بدین ترتیب بود: در نمونه 5 از 6 نمونه که در بررسی فروزن سکشن "کم" و در بررسی نمونه دایم " مقداری" گزارش شده بود, و در نمونه 4 از 5 که در بررسی فروزن سکشن "معدود" و در بررسی نمونه دایم " مقداری" گزارش شده بود.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که تطابق بالایی بین نتایج بررسی نمونه های فروزن و دایم در بیماران مبتلا به بیماری هیرشپرونگ وجود دارد و می توان با اطمینان کامل آنرا جایگزین بیوپسی های دایمی کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی