مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) | سال:1389 | دوره:16 | شماره:3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران) | صفحه شروع:384 | صفحه پایان:384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

836

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تشخیص های افتراقی در اختلال تبدیلی (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

نویسنده

سیدیان مازیار

صفحات

 صفحه شروع 384 | صفحه پایان 384

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 با توجه به تعریف اختلالات تبدیلی مبنی بر تقلید بیماری های نورولوژیک، همه بیماری های نورولوژیک ممکن است در تشخیص افتراقی اختلال های تبدیلی وارد شوند. با وجود این، شماری از بیماری های نورولوژیک در تشخیص افتراقی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند. در مواردی که بیماری تبدیلی احتمالی با اختلال هوشیاری تظاهر یافته است، در نظر داشتن تشنج های کانونی کمپلکس، به ویژه موارد ناشی از لوب فرونتال، دارای اهمیت است. این تشنج ها ممکن است به صورت حرکات بدنی نا معمول، برای نمونه به صورت حرکات لگنی، بروز نمایند و دارای دوره پس از تشنج کوتاهی باشند که در شرح حال مشخص نشده است و احتمال تشنج کاذب را مطرح سازند. همراهی تشنج های کاذب با تشنج های واقعی در برخی بیماران بر مشکل تشخیصی می افزاید. بیماری اسکلروز مولتیپل اختلالی است که بیشتر زنان جوان را مبتلا ساخته، حملات آن ممکن است به دنبال استرس های عاطفی بروز نمایند و اختلال های نورولوژیک پدید آمده خود به خود بهبود می یابند. تظاهرات بیماری متنوع بوده، شامل اختلال های بینایی و تعادلی نیز می گردد. همه ویژگی های یاد شده می توانند مطرح کننده اختلالی تبدیلی باشند. برخی از انواع نامعمول میگرن مانند میگرن بازیلار که زنان جوان را نیز درگیر می سازد، ممکن است به صورت اختلال های پیچیده بینایی، زبانی و هوشیاری بروز نمایند. این اختلال ها به صورت حملاتی کوتاه مدت بروز می نمایند که ممکن است توسط عوامل گوناگون و از جمله استرس ایجاد شوند. این حملات در صورت عدم توجه به بروز سردرد به دنبال حمله ممکن است اختلال تبدیلی در نظر گرفته شوند.برخی اختلال های مخچه ای، مشخصا موارد ناشی از مصرف الکل، بخش میانی مخچه را درگیر ساخته، به صورت اختلال راه رفتن بروز می نمایند. در این بیماران ممکن است اندام ها دچار آتاکسی نباشند و تنها راه رفتن بیمار به شدت دچار اختلال شود. نبود تناسب در راه رفتن با دیگر رفتارها ممکن است سبب شک به وجود اختلالی تبدیلی شود. در برخی از انواع زوال عقل، به ویژه زوال عقل فرونتوتمپورال، اختلال حافظه بارز نیست و بیماری بیشتر به صورت اختلال های رفتاری و شخصیتی بروز می نماید. این موارد ممکن است با بیماری روان پزشکی و از جمله اختلال های تبدیلی اشتباه شوند.گرفتن شرح حالی کامل، انجام معاینه بدنی و نورولوژیک دقیق و در صورت لزوم انجام بررسی های تشخیصی تکمیلی، شامل نوار مغز، تصویربرداری از مغز و دیگر بررسی های آزمایشگاهی، افتراق اختلال های یاد شده از اختلال های تبدیلی را در بیشتر موارد ممکن می سازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID