video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

618

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین LC50 و بررسی میزان تجمع زیستی کادمیوم در مراحل مختلف زندگی آرتیمای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana)

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 64

چکیده

 این تحقیق با هدف بررسی شدت کشندگی فلز سنگین کادمیوم و تعیین LC50 و امکان تجمع زیستی آن در آرتمیای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana) در شرایط آزمایشگاهی انجام شده است. مقاومت A. urmiana در برابر فلز کادمیوم در مراحل مختلف زندگی مورد بررسی قرار گرفت. آرتمیا در تکثیر و پرورش آبزیان بسیار مورد توجه می باشد, لذا نوع پاسخ این موجود به آلاینده ها از جمله کادمیوم با توجه به آلودگی روزافزون آن, اهمیت بسیاری دارد. این بررسی در سال 1388 در دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و سازمان انرژی اتمی ایران انجام گرفت. در مرحله اول, ناپلیوس های کوچکتر از یک روزه در معرض 10 غلظت مختلف از صفر تا 250 میلی گرم در لیتر کادمیوم قرار گرفتند و LC50 24 ساعته 189.33 میلی گرم در لیتر بدست آمد. در ادامه, انباشتگی کادمیوم در غلظت های (5, 10, 15 و 20 میلی گرم در لیتر) در نمونه های آرتمیای 1, 5, 11 و 17 روزه بررسی شد. نتایج نشان داد که A. urmiana دارای توانایی تجمع کادمیوم در بدن بوده و میزان این تجمع به غلظت فلز در محیط و همچنین به دوره های مختلف زندگی آرتمیا بستگی دارد و در اغلب موارد با افزایش غلظت کادمیوم در محیط, میزان کادمیوم در بدن موجود افزایش می یابد. بطوریکه میزان کادمیوم در آرتمیای 1 روزه در غلظت 5 میلی گرم در لیتر کادمیوم (0.276 ppm) با غلظت 20 میلی گرم در لیتر کادمیوم (0.364 ppm) دارای اختلاف معنی داری بود (P<0.05) و در آرتمیای 11 روزه با افزایش غلظت کادمیوم میانگین تجمع زیستی در کلیه تیمارها افزایش یافت. حداکثر کادمیوم بطور میانگین در غلظت 20 میلی گرم در لیتر, در یازدهمین روز زندگی آرتمیا دیده شد. نتایج نشان می دهد که A. urmiana موجودی مقاوم در برابر فلز کادمیوم می باشد, با این حال اثر سمی این فلز در غلظت 250 میلی گرم در لیتر بر بقای موجود 3.33 درصد بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  رحیمی، ب.، و نجات خواه معنوی، پ. (1390). تعیین LC50 و بررسی میزان تجمع زیستی کادمیوم در مراحل مختلف زندگی آرتیمای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana). مجله علمی شیلات ایران (فارسی), 20(1 (مسلسل 74)), 53-64. https://sid.ir/paper/4658/fa

  Vancouver: کپی

  رحیمی بیتا، نجات خواه معنوی پریسا. تعیین LC50 و بررسی میزان تجمع زیستی کادمیوم در مراحل مختلف زندگی آرتیمای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana). مجله علمی شیلات ایران (فارسی). 1390 [cited 2023January31];20(1 (مسلسل 74)):53-64. Available from: https://sid.ir/paper/4658/fa

  IEEE: کپی

  رحیمی، ب.، نجات خواه معنوی، پ.، 1390. تعیین LC50 و بررسی میزان تجمع زیستی کادمیوم در مراحل مختلف زندگی آرتیمای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana). مجله علمی شیلات ایران (فارسی), [online] 20(1 (مسلسل 74)), pp.53-64. Available: https://sid.ir/paper/4658/fa.


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.