مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ژئوپلیتیک | سال:1392 | دوره:9 | شماره:2 (پیاپی 30) | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:48

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

251

دانلود:

129

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مفهوم سازی ژئوپلیتیک ورزش

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 48

چکیده

 هدف این مقاله بررسی کارکردهای سیاسی اجتماعی رقابت های ورزشی در چارچوب گفتمان ژئوپلیتیک ورزش است. روش شناسی تحقیق حاضر بر این پایه استوار است که ژئوپلیتیک ورزش نیز مانند سایر گرایش های ژئوپلیتیکی می تواند به مثابه تیغ دو دم نقش آفرینی کند. به عبارتی, بسته به نحوه و اهداف استفاده از ژئوپلیتیک ورزش, کارکرد آن متغیر خواهد بود. بر این اساس, مقاله حاضر تلاش می کند کارکردهای دوگانه رقابت های ورزشی را با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی مورد بررسی قرار دهد.نتایج تحقیق نشان می دهد که مهمترین کارکردهای سیاسی - اجتماعی گفتمان ژئوپلیتیک ورزش عبارتند از: تقویت ملی گرایی, تقویت حس قلمروخواهی, توسعه جهانی شدن, تقویت هویت های دیگر ملی. رقابت های ورزشی محملی برای ژست های ژئوپلیتیکی, انزوای ژئوپلیتیکی, ارتقای منزلت ژئوپلیتیکی, رواج فعالیت های تروریستی, تقویت همگرایی و تضعیف واگرایی است, ورزش به عنوان عاملی اجتماعی کننده, ورزش به عنوان عاملی وحدت بخش, ورزش به عنوان محملی برای دگرگونی اجتماعی, ورزش به عنوان عامل ارتقای اخلاقی و امنیت اجتماعی, ورزش به عنوان جایگزین جنگ, ورزش به عنوان ابزار تبلیغی سیاستمداران, نئولیبرالیسم و شیئی سازی ورزشکاران, ورزش به عنوان عاملی شادی بخش و غرور آفرین می باشد, الگوسازی ورزشی, بازنمایی نژادی و جنسی, توسعه حقوق بشر, ترویج خشونت, تخلیه انرژی هیجانی مردم, قانع کردن مردم به عادلانه بودن نظم موجود, فوتبال جانشینی برای مذهب, انحراف توجه مردم از موقعیت اجتماعی واقعی خود, شالوده شکنی فوتبال در عصر فراروایت ها و توسعه جهانگردی ورزشی از دیگر کارکردهای ورزش است.بر اساس نتایج آزمون فریدمن و t استودنت میزان اهمیت و اثربخشی هر یک از کارکردهای 28 گانه رقابت های ورزشی از نظر کارشناسان این حوزه از میزان اعتبار متفاوتی برخوردارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID