مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

321

دانلود:

125

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آفرینش انسان از نگاه قرآن با تاکید بر آیات سوره طارق

نویسندگان

نوبری علیرضا | نصیری علی

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 108

چکیده

 در آیات مختلفی از قرآن کریم به بحث از انسان و مراحل و مواد خلقت او با واژه هایی نظیر: تراب, طین, ماء, ماء مهین, ماء دافق, نطفه, علقه و ... پرداخته شده است. گونه گونی واژگان و تعابیر, باعث شده است تا برخی با تمسک به آن, ادعای وجود تعارض میان قرآن و علم نمایند.این مقاله بر آن است تا با بررسی دیدگاه های تفسیری درباره آیات مربوطه و با تاکید بر آیات 7 ـ 5 سوره طارق به تعارض ادعایی پاسخ دهد. این تعارض برآمده از ناآشنایی مدعیان تعارض با حکمت نزول قرآن و نیز برداشت های نادرست برخی از مفسران است. لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی