مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

438

دانلود:

143

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مفهوم تجلی و انواع آن از دیدگاه ابن عربی

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 120

چکیده

 مبحث تجلی از مباحث مهم عرفان اسلامی به شمار می رود. ابن عربی از بزرگ ترین عارفان اسلامی است و وی را بنیان گذار عرفان نظری دانسته اند. به همین دلیل, در این پژوهش, انواع تجلی از دیدگاه ابن عربی بررسی شده و تعبیرها و برداشت های مختلف شارحان آثار ابن عربی از مبحث تجلی و انواع آن, مورد مطالعه قرار گرفته است. به طور کلی, ابن عربی تجلی را به دو صورت «فیض اقدس» و «فیض مقدس» می داند؛ صورت هایی که از دیدگاهی دیگر «تجلی ذاتی» و «تجلی اسمایی» نامیده می شود. همچنین در این مقاله, انواع دیگر تجلی از دیدگاه ابن عربی بررسی شده است؛ تجلی هایی مانند تجلی جلال و جمال, قرب و بعد, ذاتی و اسمایی, قرب و شهادت, فیض اقدس و فیض مقدس, و تجلی جن, بشر, فرشته و نیز تجلی انکار.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی