مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: امداد و نجات (Scientific Journal of Rescue and Relief) | سال:1391 | دوره:4 | شماره:3 | صفحه شروع:107 | صفحه پایان:110

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

856

دانلود:

287

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رویکردهای نوین در مدیریت بحران و کاهش خطرپذیری بلایا

نویسنده

محقق مصطفی

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 110

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 تلاش های بشری برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی در عصر جدید دارای سه مرحله و رویکرد می باشد. مرحله و رویکرد اول مبتنی بر ارایه کمک های اضطراری و امداد و نجات هزمان با تاسیس سازمان های بین المللی مانند فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر در اوایل قرن بیستم شکل گرفت. این مرحله تا زمان جنگ جهانی دوم استمرار یافت و از طریق آن کمک های امدادی و بشردوستانه به آسیب دیدگان ارایه می گردید. مرحله و رویکرد دوم پس از جنگ جهانی دوم و در فضای غلبه گفتمان های علمی و فنی و مکاتب رشد و توسعه و رفتارگرایی پس از جنگ در آمریکا، اروپا و سپس سراسر جهان گسترش یافت. بر پایه این رویکرد برای گریز از آثار مخرب حوادث و بلایا پیشگیری از بروز چنین فجایعی از طریق کاربرد دستاوردهای علمی و مهندسی در ساخت و توسعه محیط مصنوع انسان مانند ابنیه، راه و شهرسازی در اولویت قرار گرفت. رویکرد علمی و مهندسی در مدیریت بحران تا دهه هشتاد میلادی رویکرد غالب و اساسی به شمار می رفت و سازمان های مسوول بین المللی مانند سازمان ملل متحد آن را به عنوان یک اصل در برنامه های خود قرار دادند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID