مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

252

دانلود:

59

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان عربی: عناصر قصة موسی والخضر (ع) (الشخصیة والزمان نموذجا) (عنوان فارسی: عناصر داستانی در قصه موسی و خضر (ع) با تکیه بر شخصیت و زمان)

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 85

کلیدواژه

الزمان (کلیدواژه فارسی: داستان 
زمان) 

چکیده

 چکیده عربی:تتألف القصة من عناصر مختلفة, منها: الشخصیة والزمن. و یتم تکوین القصة من طبائع الأشخاص والشخصیات الذین تضمهم, و لا یمکن تصور قصة بدون شخصیات. کذلک لابد من وجود عنصر الزمن فی القصة لکی تقدم نفسها من خلاله, فلکل قصة بدایة و نهایة.تبحث هذه الدراسة عن عناصر قصة موسی والخضر (ع) متناولة الشخصیات والزمن نموذجا, و تتطرق إلی القصة من منظور قرآنی, ثم تتجه نحو تقسیم شخصیات القصة والتعرف علیها, و تلقی الضوء علی سماتها مستمدة من نظریات القصة المعاصرة.تبحث المقالة عن علاقات الشخصیات معا و اتصال مصائر بعضها ببعض ثم یتناول عنصر الزمن فی القصة و تعثر علی توظیف الزمان و دلالته من خلال التعمق فی المفردات و الآیات و أسالیبها التعبیریة.   چکیده فارسی:داستان از عناصر گوناگون همچون شخصیت و زمان تشکیل شده است. ویژگی های شخصیت های داستان به ساختار داستان شکل می دهد و داستان بدون آنها وجود ندارد. از آن سو, برای پیشبرد و تکامل داستان ناگزیر باید عنصر زمان وجود داشته باشد, از این رو هر داستانی آغاز و پایان دارد.در این پژوهش که عناصر داستان موسی و خضر (ع) را با تکیه بر شخصیت و زمان بررسی می کند, نخست داستان از نگاه قرآن بررسی شده, سپس شخصیت های داستان تقسیم و معرفی شده اند و با به کارگیری نظریه های معاصر داستانی, برخی ویژگی های آنها بیان شده است.این مقاله پیوند میان شخصیت های داستان و سرنوشت آنها را می کاود و در پی آن به بررسی عنصر زمان در داستان بر مبنای تامل و دقت در واژگان و آیات و سبک بیانی آن می پردازد, و بر آن است که شیوه به کارگیری زمان و دلالت آن در این داستان را نشان دهد.  

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی