مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,395

دانلود:

1,186

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر استقرار نظام سلامت الکترونیک (e- Health) در ایران

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 62

چکیده

 زمینه و هدف: ویژگیهای ساختار بهداشت و درمان ایران ضر ورت توسعه فناوری اطلاعات در حوزه پزشکی و طراحی یک سیستم سلامت الکترونیک موثر را ایجاب می کند و با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر بر استقرار سلامت الکترونیک به منظور تدوین ابعاد طرح جامع برای ایران صورت گرفته است.مواد و روشها: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به صورت توصیفی- تطبیقی بوده و با بهره گیری از روش مطالعه شبه کیفی با تایید ریاضی انجام پذیرفته است. کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش شامل استرالیا, آلمان, ژاپن, سوئد, انگلیس, ترکیه و ایران بودند. به دلیل تطبیقی بودن, پژوهش حاضر فاقد نمونه می باشد و کشورهای منتخب صرفا به عنوان منابع اطلاعاتی انتخاب شده اند. این پژوهش در 4 مرحله شامل بررسی وضعیت موجود و تاریخچه موضوع در ایران از طریق مستندات و مدارک, مطالعه جامع سلامت الکترونیک در کشورهای منتخب از طریق جستجوی مطالب در کتب و مقالات و همچنین اینترنت, پیشنهاد طرح اولیه و نهایتا انجام اعتبارسنجی طرح از تکنیک شبه دلفی و ارائه طرح نهایی انجام گردید.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که اولویت های استقرار سلامت الکترونیک شامل پرونده الکترونیک سلامت شخصی» شناسه بیمار, کارت سلامت الکترونیک, افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات, ثبت الکترونیکی قرار ملاقا تها برای درمان بیماران, نسخه نویسی الکترونیک, بالاخره پزشکی از راه دور می باشد که هدف مشترک همه این استراتژی ها استفاده از تکنولوژی اطلاعات در ارائه خدمات سلامت با محوریت بیمار می باشد. زیر ساختارهای سلامت الکترونیک عبارتند از شبکه های فیزیکی, زیرساختارهای قانونی, آموزش و آمادگی و اجرای عملیات سلامت الکترونیک. منابع لازم برای استقرار سلامت الکترونیک شامل منابع مالی, منابع داده ای و سایر منابع می باشد. روش های استقرار سلامت الکترونیک شامل پرونده الکترونیک سلامت, کارت الکترونیک سلامت, خدمات پزشکی از راه دور و پورتال های سلامت است.نتیجه گیری: موانع عمده استقرار سلامت الکترونیک در ایران شامل معین نبودن استراتژی, مبهم و پیچیده بودن زیر ساختار فناوری اطلاعات, دو مشکل فرهنگ سازی و آموزش در ارتباط با آموزش و تمرین برای مهارت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات, تغییرات سریع مدیران بویژه در وزارت رفاه و وزارت بهداشت, ناتوانی در جذب نیروی متخصص و ماهر فناوری اطلاعات در عرصه سلامت الکترونیک, مشخص نبودن ساز و کار برای تامین منابع مالی نظام سلامت الکترونیک, عدم تدوین استانداردهای فنی, ضعف در روش های پیاده سازی سلامت می باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نصیری پور، امیراشکان، رادفر، رضا، نجف بیگی، رضا، و رحمانی، حجت. (1390). بررسی عوامل موثر بر استقرار نظام سلامت الکترونیک (e- Health) در ایران. بیمارستان، 10(1 (مسلسل 36))، 53-62. SID. https://sid.ir/paper/465154/fa

  Vancouver: کپی

  نصیری پور امیراشکان، رادفر رضا، نجف بیگی رضا، رحمانی حجت. بررسی عوامل موثر بر استقرار نظام سلامت الکترونیک (e- Health) در ایران. بیمارستان[Internet]. 1390؛10(1 (مسلسل 36)):53-62. Available from: https://sid.ir/paper/465154/fa

  IEEE: کپی

  امیراشکان نصیری پور، رضا رادفر، رضا نجف بیگی، و حجت رحمانی، “بررسی عوامل موثر بر استقرار نظام سلامت الکترونیک (e- Health) در ایران،” بیمارستان، vol. 10، no. 1 (مسلسل 36)، pp. 53–62، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/465154/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی