مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) | سال:1388 | دوره:7 | شماره:2 (پیاپی 14) | صفحه شروع:5 | صفحه پایان:32

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

72

دانلود:

34

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دوگانه حقیقیه – خارجیه و نقش آن در برهان

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 32

چکیده

 هدف از نگارش این مقاله, بررسی کارکرد معرفتی قضایای حقیقیه و خارجیه در صناعت برهان, در سایه تامل در ضوابط و شرایط منطقی این قضایا است. در باب قضایای حقیقیه و خارجیه, دیدگاه های متعددی ارایه شده است که دیدگاه مختار در پژوهش حاضر, بر مبنای تمایز این دو گزاره از حیث نحو? اقتران عقدین استوار است. اگر اقتران عقدالوضع و عقدالحمل در قضیه مسوره به نحو لزومی باشد, قضیه حقیقیه است و اگر این ارتباط به نحو تصادفی باشد, قضیه خارجیه است. اعتقاد نگارنده آن است که شرایط قضایای برهانی را می توان به وضوح, در قالب طبقه بندی قضیه مسوره به حقیقیه و خارجیه تبیین نمود که بر اساس آن روشن می گردد تنها قضیه ای که به لحاظ معرفتی در الگوی علم شناسی قدما قابل استفاده می باشد, گزاره حقیقیه است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID