مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نشریه برق
سال:1380 | دوره:- | شماره:31
صفحه شروع:28 | صفحه پایان:35

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

16

دانلود:

23

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از شبکه های عصبی انعطاف پذیر در تخمین هارمونیکهای جریان استاتور ژنراتور آسک نیروگاه ری بر اساس الگوریتم CFS/SS

صفحات

 صفحه شروع 28 | صفحه پایان 35

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.