مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

240

دانلود:

413

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه دانشگاه مجازی

نویسندگان

رضایی اکرم

صفحات

 صفحه شروع 168 | صفحه پایان 170

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 عصر ما، عصر ارتباطات است، ارتباط با دنیای گسترده و این ارتباط حاصل نمی گردد مگر مرزهای جغرافیایی را درهم شکنیم که این نیز ممکن نمی گردد جز با برقراری ارتباطات الکترونیکی و آموزش از راه دور.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی