مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

239

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات

عنوان

بررسی علل و رتبه مرگ در مناطق روستایی تحت پوشش خانه های بهداشت استان خوزستان در سال 1381

نویسندگان

سعادتی نسرین | نیک خوی و.

صفحات

 صفحه شروع 106 | صفحه پایان 106

کلیدواژه

چکیده

 مقدمه و هدف: در طی چند دهه آخر قرن بیستم تحولاتی در روند علل بیماریها و مرگ و میر اتفاق افتاده است. به نحوی که گذر اپیدمیولوژی در سال 1990 میلادی بین ده علت اولیه مرگ در جهان, بیماریهای عفونی, قلبی - عروقی, سکته های مغزی, سرطان ها و حوادث در سر فصل مرگ قرار داشته و پیش بینی می شود که تا سال 2020 میلادی رتبه علل بیماریهای غیرواگیر نسبت به بیماریهای واگیر در راس قرار داشته و بتدریج رتبه اکثر بیماریهای عفونی در مرتبه پایین تری قرار گیرد. در ایران هم بیماریهای قلبی - عروقی, سرطان ها, سکته های مغزی, حوادث و تصادفات جاده ای همچنان در رتبه بالاتر علل قرار دارند. میزان مرگ خام در 1000 نفر از جامعه روستایی ایران 0.3+4.1 می باشد, هدف از این تحقیق مطالعه علل شایع مرگ و میر در جامعه روستایی استان خوزستان و مقایسه رتبه آنها با رتبه های کشوری است.روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی اطلاعات کلیه مرگهای مربوط به 42 روستای استان خوزستان که به روش نمونه گیری خوشه ای در تابستان 1381 انتخاب شده بودند از نظر سن, شغل و علت مرگ متوفی ثبت و در برنامه آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: از بین جمعیت کل 94231 نفر روستاهای مورد نظر تعداد 324 مورد مرگ ثبت شده بود که 186 (%57.4) نفر مرد و 138 (%42.6) نفر زن بودند میانگین سن افراد متوفی 51.53 سال (کمترین سن نوزاد مرده بدنیا آمده تا حداکثر سن 130 سال) بود %39.2 فاقد شغل بوده و علت مرگ در %30 موارد کهولت سن, %28.7 انفارکتوس میوکارد و بیماریهای قلبی - عروقی %90 حوادث, %7.4 سرطان ها, %1.2 بیماریهای عفونی, %23.8 موارد نیز سایر علل را شامل می شد میزان مرگ خام در کل روستاهای مورد مطالعه 0.3+3.44 در 1000 نفر جمعیت روستایی خوزستان بود.بحث و نتیجه گیری: صرف نظر از علت کهولت سن و سایر علل, همچنان بیماری قلبی - عروقی, حوادث سرطان ها و بیماریهای عفونی در راس علل منجر به مرگ در مناطق روستایی استان خوزستان می باشند که با الگوی کشوری علت مرگ ایران و پیش بینی احتمالی علل مرگ در جهان برای سال 2020 مطابقت دارد. با توجه به اهمیت شناسایی الگوی علتی مرگ در جامعه و سهم عمده بیماریهای قلب و عروق مرگ و میرها, مسوولین و برنامه ریزان بهداشتی باید برای پایش ارتقا سطح سلامت جامعه و مقابله با مرگهای زوردس ناشی از بیماریهای قلب و عروق, اقدامات پیشگیرانه موثری را در جهت کاهش عوامل خطرآفرین بیماریهای قلب و عروق طراحی نمایند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID