video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,769

دانلود:

579

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی گلیکوزیدهای قلبی گونه دیژیتال ایران به روش HPLC

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 31

چکیده

 سابقه و هدف: گونه های دیژیتال و گلیکوزیدهای قلبی آنها در بیماری نارسایی احتقانی قلب (CHF) کاربرد دارند. در ایران تنها گونه دیژیتالیس نروزا در قسمتهای شمالی به فراوانی رویش دارد. گلیکوزیدهای قلبی سایر گونههای این گیاه به روشهای مخلتف از جمله روش HPLC شناسایی شدهاند. هدف این تحقیق شناسایی گلیکوزیدهای قلبی گونه دیژیتال ایران می باشد. مواد و روش ها: در روش HPLC, از حلال متانل برای استخراج و از استونیتریل و آب مقطر به روش گرادیان برای کروماتوگرافی و از بتا متیل دیگوکسین به عنوان استاندارد داخلی استفاده شده است.نتایج: در برگ گیاه دیژیتالیس نروزا با روشHPLC , پانزده گلیکوزید قلبی شناسایی شد که بیشترین مقدار گلیکوزید قلبی در این گیاه را لاناتوزید A تشکیل می داد.استنتاج: با توجه به شناخت گلیکوزیدهای قلبی این گیاه, از آنجایی که در کشورهای مختلف از گونه های متفاوت دیژیتال جهت تهیه داروهای موثر در بیماری نارسایی احتقانی قلب استفاده می شود, در صورت مطالعات تکمیلی به ویژه مطالعات فارماکولوژی و توکسیکولوژی, از گونه دیژیتال ایران نیز می توان به این دسته از داروها دسترسی یافت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  آزادبخت، محمد، و قاسمی دهکردی، نصراله. (1380). شناسایی گلیکوزیدهای قلبی گونه دیژیتال ایران به روش HPLC. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، 11(31)، 25-31. SID. https://sid.ir/paper/46100/fa

  Vancouver: کپی

  آزادبخت محمد، قاسمی دهکردی نصراله. شناسایی گلیکوزیدهای قلبی گونه دیژیتال ایران به روش HPLC. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)[Internet]. 1380؛11(31):25-31. Available from: https://sid.ir/paper/46100/fa

  IEEE: کپی

  محمد آزادبخت، و نصراله قاسمی دهکردی، “شناسایی گلیکوزیدهای قلبی گونه دیژیتال ایران به روش HPLC،” مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، vol. 11، no. 31، pp. 25–31، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/46100/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی