video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

404

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آموزش از راه دور در پرستاری

صفحات

 صفحه شروع 36 | صفحه پایان 37

چکیده

 مقدمه و هدف: آموزش از راه دور مجموعه ای از استراتژی های آموزشی جهت برآوردن نیازهای یادگیری دانشجویان, به طور مجزا از کلاس های آموزش سنتی است که معلمان و یادگیرندگان در یک مکان هستند.مروری بر مطالعات: در عصری که تعداد پرستاران دانشکده های واجد صلاحیت پرستاری و به ویژه محققان پرستاری بسیار کمتر از نیاز ملی کشورهاست (AACN), پیشرفتهای تکنولوژیکی قابلیت دسترسی به آموزش پرستاری و فرصت ارتقا کیفیت در آموزش پرستاری را ارتقا داده است. تکنولوژی زمینه تشریک مساعی دانشکده های پرستاری در آموزش و تحقیق را فراهم نموده است. آموزش از راه دور در پرستاری, آموزش و یادگیری را به نحو شگرفی تغییر داده و روابط سنتی دانشجویان و دانشگاه ها را مورد چالش قرار می دهد.پیشرفتهای تکنولوژی منجر شده است که آموزش به مناطق دور جغرافیایی برسد و هزینه های آموزشی کاهش یابد. آموزش از راه دور با فرار مغزها از محیطهای روستایی مقابله می نماید, بطوریکه دانشجویانی که در جوامع خودشان دانش را فرا می گیرند احتمال بیشتری وجود دارد که آنجا کار کنند. همچنین پرستاران نیز برای ارتقا مهارتهایشان و افزایش کیفیت خدمت به بیماران از تکنولوژی های آموزش از راه دور استفاده می نمایند.تکنولوژیهای یادگیری از راه دور می توانند بدون هیچ محدودیتی با هم ترکیب شوند اما اساسا این نوع یادگیری به دو روش اساسی صورت می گیرد که هر یک مزایا و محدودیت هایی دارد: -1 روش همزمان: در تکنولوژی همزمان دانشجویان بطور همزمان از طریق ویدیو کنفرانس یا گفتگوهای زنده Online آموزش می بینند و استفاده از این روش جهت دوره هایی که با روش بحث گروهی, میزان یادگیری را افزایش می دهد. ایده آل است. -2 روش ناهمزمان: تکنولوژی ناهمزمان روشی است که دانشجویان مواد آماده شده از قبل را در زمانهایی که خود ترجیح می دهند دریافت می نمایند. این روش در دوره هایی که محتوای مطالب آن ثابت می باشد مثمر ثمر است.بخشی از موفقیت هر برنامه آموزشی حمایت, هدایت و رهبری است. آموزشی به محیطی که ریسک پذیری را تشویق می کند نیاز دارد.بحث و نتیجه گیری: برای وارد شدن دانشکده ها به آموزش از راه دور ابتکار, انعطاف پذیری و تمایل جهت یادگیری لازم می باشد. از آنجایی که تکنولوژیهای آموزشی در طی قرن آینده به سرعت در حال تغییر است باید فواید آموزش از راه دور در مقابل هزینه های بالای سرمایه گذاری در این بخش مد نظر و چالش قرار گیرد که موضوع این مقاله خواهد بود که انشااله در همایش مورد بحث و بررسی مفصل قرار خواهد گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.