video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

265

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین انرژی سفیدکردن، شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 16

چکیده

 فرایند تبدیل برنج یکی از صنایع تبدیلی بخش کشاورزی است که در آن مقدار زیادی انرژی الکتریکی حاصل از سوخت های فسیلی مصرف می شود. برای بررسی اثر عوامل مختلف بر انرژی مصرفی در فرایند سفیدکردن برنج, شاخص سفیدشدگی و شاخص انرژی مصرفی در سفیدکردن, اثر سه عامل مدت زمان سفیدکردن, رقم, و رطوبت در مرحله سفیدکردن در قالب طرح کرت های دوبار خرد شده در سه تکرار بررسی شد. سطوح در نظر گرفته شده این عوامل عبارت بودند از: زمان سفیدکردن (در چهار سطح 15, 30, 45 و 60 ثانیه) به عنوان عامل اصلی, رقم (خزر, بینام و علی کاظمی) به عنوان عامل فرعی, رطوبت (در سه سطح 12.5-14, 11-12.5 و 9.5-11 درصد بر پایه تر) به عنوان عامل فرعی, پس از تجزیه آماری داده های حاصل از اندازه گیری انرژی مصرفی سفیدکردن, شاخص انرژی مصرفی سفیدکردن, و شاخص سفیدشدگی, نتایج نشان داد که با افزایش مدت زمان سفیدکردن, انرژی مصرفی سفیدکردن افزایش و شاخص آن کاهش می یابد. در دو مدت زمان سفیدکردن 15 و 60 ثانیه, کاهش رطوبت تا سطح 9.5-11 درصد باعث افزایش معنی دار در شاخص انرژی مصرفی سفیدکردن و افزایش زمان سفیدکردن از 15 ثانیه به 60 ثانیه, باعث افزایش شاخص سفیدشدگی می شود. شاخص سفیدشدگی رقم خزر به طور معنی دار بیشتر از دو رقم دیگر است. شاخص انرژی مصرفی سفیدکردن رقم خزر در هر سه سطح رطوبتی به طور معنی داری بیشتر از دو رقم دیگر است. بهترین حالت از نظر شاخص انرژی مصرفی سفیدکردن و شاخص سفیدشدگی برای هر سه رقم, مدت زمان 15 ثانیه و رطوبت 9.5-11 درصد تشخیص داده شد. البته برای رقم خزر افزایش این شاخص ها واضح تر بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  روحی، غلامرضا، پیمان، میرحسین، و مینایی، سعید. (1389). تعیین انرژی سفیدکردن, شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 11(2)، 1-16. SID. https://sid.ir/paper/460227/fa

  Vancouver: کپی

  روحی غلامرضا، پیمان میرحسین، مینایی سعید. تعیین انرژی سفیدکردن, شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی[Internet]. 1389؛11(2):1-16. Available from: https://sid.ir/paper/460227/fa

  IEEE: کپی

  غلامرضا روحی، میرحسین پیمان، و سعید مینایی، “تعیین انرژی سفیدکردن, شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج،” مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، vol. 11، no. 2، pp. 1–16، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/460227/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.