Start: 2/7/2023 3:12:45 AMEnd: 2/7/2023 3:12:46 AM >> 539

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

479

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 20

چکیده

شبه عقدها همچون ایفای ناروا, اداره فضولی مال غیر و استیفاء, یکی از مصادیق دسته ارتباط الزامات خارج از قرارداد است که منشا التزام در آنها, یک عمل ارادی سودآور می باشد. اهمیت این بخش از حقوق در تعارض قوانینی با گسترش ارتباطات بین المللی رو به افزایش است و تعیین قانون مناسب برای این دسته ارتباط, از طریق تحلیل حقوقی ماهیت و مبنای هر یک از الزامات, امکان پذیر است. این الزامات بر خلاف الزامات قراردادی, توسط قانون تحمیل می شوند اما ماهیت آنها متفاوت از ماهیت شبه جرم ها یا الزامات ناشی از اتلاف و تسبیب است, چرا که منشا التزام در آنها عمل ارادی و سودآوری است که باعث ایجاد کمبود در دارایی پرداخت کننده مال یا اداره کننده فضولی در مقابل ایجاد افزایش دارایی گیرنده مال یا صاحب آن است. بنابراین تعیین قانون مناسبت که بیشترین و اساسی ترین ارتباط را با دسته شبه عقدها دارد, امری ضروری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.