Start: 2/2/2023 11:24:03 AMEnd: 2/2/2023 11:24:03 AM >> 569

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

190

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اختلال خلقی و مصرف مواد (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

صفحات

 صفحه شروع 375 | صفحه پایان 375

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 همبودی اختلالات خلقی و مصرف مواد بسیار شایع است. این در حالی است که مصرف مواد (در همه انواع) به عنوان یکی از علل اختلالات خلقی به شمار می رود و بر اساس بسیاری از ملاکهای تشخیصی، اختلال خلقی اولیه زمانی محقق می شود که مصرف مواد رد شده باشد. در هنگام همراهی مصرف مواد و اختلال خلقی، این پرسش در ذهن پزشک شکل می گیرد که آیا ارتباط این دو علت و معلولی است یا صرفا همراهی است. چالش دیگر در این مورد ملاحظات درمانی در این خصوص است. مسلم است که پیش آگهی اختلال خلقی در حضور مصرف مواد نامناسب است. از طرف دیگر، هنگامی که در بیمار مصرف کننده مواد، اختلال خلقی وجود داشته باشد، عود پس از درمان بیشتر است. ارتباط اختلال دو قطبی و مصرف مواد از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. علت این است که اختلال دو قطبی در دو فاز شناخته شده است و گاه مصرف مواد می تواند چهره بالینی این اختلال را عوض کند که نتیجه آن وضعیت مختلط خلقی است. جنبه های بالینی و درمانی و سبب شناسی مصرف مواد و اختلال خلقی در این جلسه به بحث گذاشته خواهد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.