Start: 2/8/2023 7:33:59 AMEnd: 2/8/2023 7:34:00 AM >> 261

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

596

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدیریت فردی در دیابت (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

نویسندگان

ارزاقی سیدمسعود

صفحات

 صفحه شروع 394 | صفحه پایان 394

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 آموزش خود مدیریتی در دیابت نخستین گام ضروری در توانمند سازی بیمار است. بیمار باید بتواند از خود به صورت مطمئن و موثر مراقبت کرده و از پیامد تصمیمهای خود آگاه شود. بدون آموزش خود مدیریتی دیابت، بیماران نمی توانند تصمیمات مدیریتی آگاهانه بگیرند. رویکرد توامند سازی در آموزش خود مدیریتی دیابت به دنبال افزایش دانش، مهارت مدیریت بر خود، خود آگاهی و احساس استقلال فردی است تا بیماران را در پذیرش مراقبت فردی از دیابت توانا سازد. بیماران توانمند افرادی هستند که به میزان کافی در مورد دیابت و خودشان آموخته اند، بنابراین می توانند هدف های فردی برای مراقبت از دیابت را برگزینند و به آن ها برسند. نشست های آموزش خود مدیریتی دیابت بر پایه توانمند سازی می توانند به صورت آموزش فردی یا گروهی انجام شوند. بیشتر محتویات بالینی این روش مانند برنامه سنتی آموزش دیابت است. افزون بر این بیماران نیاز به اطلاعاتی درباره روش های گوناگون درمانی و نکات مثبت و منفی هر یک از روش ها دارند. آن ها باید بدانند که چگونه تغییرات رفتاری رخ می دهند، مشکلات از میان برداشته می شوند و چگونه باید میان نیازهای روانی-اجنماعی زندگی و یک بیماری مزمن تعادل برقرار کرد. آن ها باید نقش خود را به عنوان تصمیم گیرنده بدانند و مسوولیت خود را در مراقبت از خویش و در نهایت پیش آگهی بیماری خود بپذیرند. اگرچه بسیاری از روش ها، با بهره گیری از ابزار و راهبردهای آموزشی پیشین انجام می شوند، اما هدف و روش کاربرد آنها متفاوت است. برای نمونه در اینجا هدف توانمند کردن بیماران برای مراقبت از خود است. این برخلاف گفتگو در زمینه هدف های سوخت و ساز و سایر هدف هایی است که ما برای بیماران بر می گزینیم و پس از رسیدن به این هدف ها به عنوان راهی برای داوری در زمینه توان مراقبت از خود و میزان همکاری بهره می بریم. اگر چه می توان برای اعمال این روش درمانی از ساختارهای گوناگون بهره برد، اما این بخش ها معمولا در همه روش ها به چشم می خورند: بازتاب تجارب مرتبط؛ گفتگو در باره نقش هیجان ها؛ درگیر شدن در هدف گذاری یکپارچه و حل مساله؛ پاسخ به پرسش های بالینی؛ تهیه بازخورد برای هدایت کنندگان جلسه.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.